автоматично

 • 71причеп — а, ч. Те саме, що причіп. Причеп без гальм. •• Самогальму/ючий приче/п причеп, обладнаний гальмами, які автоматично включаються, коли швидкість причепу стає більшою за швидкість автомобіля, до якого він причеплений …

  Український тлумачний словник

 • 72програмний — а, е. 1) Прикм. до програма 1), 4), 8). •• Програ/мне управлі/ння управління, яке здійснюється автоматично за заданою програмою (у 8 знач.); пристрій, що здійснює таке управління. 2) Який викладає програму, є програмою (у 2 знач.). 3) Виконаний… …

  Український тлумачний словник

 • 73процедура — и, ж. 1) Офіційно встановлений чи узвичаєний порядок здійснення, виконання або оформлення чого небудь. Дипломатична процедура. || розм. Ряд яких небудь дій, хід виконання чого небудь. 2) У програмуванні – блок з формальними параметрами або без… …

  Український тлумачний словник

 • 74радіобуй — я, ч. Буй з радіопередавачем, який автоматично подає радіосигнали …

  Український тлумачний словник

 • 75радіокомпас — а, ч. Прилад, що автоматично і неперервно фіксує кут між поздовжньою віссю літака або корабля і напрямом на передавальну радіостанцію …

  Український тлумачний словник

 • 76револьверний — а, е. 1) Прикм. до револьвер. 2) тех. Який може рухатися. •• Револьве/рний верста/т металорізальний верстат із рухомою головкою, на якій можна встановлювати і закріпляти багато металорізальних інструментів. Револьве/рний креди/т перен. кредит,… …

  Український тлумачний словник

 • 77реєструвати — у/ю, у/єш, недок., перех. 1) Вносити кого , що небудь у список, книгу для запису справ, документів, майна, земельних володінь і т. ін. з метою обліку або надання йому законної чинності. •• Реєструва/ти шлюб юридично оформляти вступ до шлюбу. 2)… …

  Український тлумачний словник

 • 78реперфоратор — а, ч. Телеграфний пристрій, що автоматично пробиває отвори в паперовій стрічці відповідно до електричних сигналів, які надходять від телеграфного апарата …

  Український тлумачний словник

 • 79робот — а, ч. 1) Автоматизований пристрій, призначений для заміни людини при виконанні монотонних або небезпечних робіт. •• Ро/бот маніпуля/тор робот, що замінює людину у виробничому процесі. 2) перен. Людина, яка діє несвідомо, автоматично …

  Український тлумачний словник

 • 80самовимкнений — а, е. Який автоматично або самочинно вимкнувся (про пристрій) …

  Український тлумачний словник